تبلیغات
پرواز تا نور - آخرین نتایج رسمی و غیر رسمی از شمارش آرا در سراسر کشور

آخرین نتایج رسمی شمارش آراء انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به شرح ذیل می باشد:

در اردكان، محمدرضا تابش با كسب 25 هزار و 945 رای از مجموع 39 هزار و 840 رای

در بناب، محمد باقری با كسب رای 33 هزار و 912 رای از مجموع 75 هزار و 762 رای

در سمنان و مهدی‌شهر علیرضا خسروی با كسب رای 31 هزار و 615 رای از مجموع 84 هزار و 837 رای

در دامغان عبدالرحمان رستمیان با كسب رای 16 هزار و 974 رای از مجموع 48 هزار و 674 رای

در خمین محمدابراهیم رضایی با كسب 27 هزار و 227 رای از مجموع 54 هزار و 630 رای

در آستانه اشرفیه محمدحسین قربانی با كسب رای 22 هزار و 76 رای از مجموع 62 هزار و 21 رای

در سنقر محمدابراهیم محبی با كسب 18 هزارو 788 رای از مجموع 49هزار و 275 آرای صحیح ماخوذه به مجلس نهم راه یافتند.

اسامی 17 نفر دیگر از منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی كه تا ساعت 10 صبح روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1390 موفق به كسب اكثریت حداقل یك چهارم آرای صحیح درحوزه انتخابیه خود شده اند، به شرح زیر است:

در حوزه انتخابیه میانه آقایان محمد علی مددی با كسب 855/ 44 رأی و سید بهلول حسینی با كسب 848/ 25 رأی از مجموع 000/ 88 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه اسدآباد آقای بهروز نعمتی با كسب 129 /26 رأی از مجموع 970/ 53 آرای صحیح مأخوذه.

درحوزه انتخابیه مهاباد آقای عثمان احمدی با كسب 128/ 48 رأی از مجموع 965 /86 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه قائنات آقای جواد هروی با كسب 717/ 31 رأی از مجموع 770/ 83 آرای صحیح مأخوذه.

 در حوزه انتخابیه مباركه آقای علی ایرانپور با كسب 843 /17 رأی از مجموع 246 /64 آرای صحیح مأخوذه.

 در حوزه انتخابیه شهركرد آقای سید سعید زمانیان دهكردی با كسب 765/ 62 رأی از مجموع 514/ 153 آرای صحیح مأخوذه.

 در حوزه انتخابیه قم آقایان علی اردشیر لاریجانی با كسب 382/ 270 رأی و رضا آشتیانی عراقی با كسب 219/164 رأی و احمد امیر آبادی فراهانی با كسب 765/ 147 رأی از مجموع 865/ 414 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه بوكان آقای محمد قسیم عثمانی با كسب 191 /68 رأی از مجموع 791/ 97 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه كلیبر، بخش هوراند و خداآفرین آقای ارسلان فتحی پور با كسب 879/ 29 رأی از مجموع 041/ 63 آرای صحیح مأخوذه.

 درحوزه انتخابیه گرمی آقای میرقسمت موسوی اصل با كسب 004/ 18 رأی از مجموع 834/ 49 آرای صحیح مأخوذه .

در حوزه انتخابیه صومعه سرا آقای حمیدرضا خصوصی ثانی با كسب 135/ 39 رأی از مجموع 396/ 86 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه تفت و میبد آقای سید جلال یحیی زاده فیروز آباد با كسب 382 /25 رأی از مجموع 102/ 58 آرای صحیح مأخوذه.

 در حوزه انتخابیه رودبار آقای عطاءالله حكیمی با كسب 728 /27 رأی از مجموع 017 /64 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان آقای محمد علی عبدا... زاده با كسب 198/ 43 رأی از مجموع 808/ 90 آرای صحیح مأخوذه.

اسامی 14 نفر دیگر از منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی كه تا ساعت 12 ظهر روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1390 موفق به كسب اكثریت حداقل یك چهارم آرای صحیح درحوزه انتخابیه خود شده اند، به شرح زیر است:

در حوزه انتخابیه اقلید آقای الیاس طاهری با كسب 875/ 21 رأی از مجموع 701/ 52 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه آستارا آقای صفر نعیمی رز با كسب 062 /24 رأی از مجموع 811/ 47 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه ماكو، چالدران، پلدشت و شوط آقای محمد علی پور با كسب 063/ 37 رأی از مجموع 228 /109 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه خمینی شهر آقای محسن صرامی فروشان با كسب 299 /31 رأی از مجموع 577/ 100 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس آقای قاسم احمدی لاشكی با كسب 968/ 58 رأی از مجموع 680/ 129 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه تاكستان آقای رجب رحمنی با كسب 643/ 37 رأی از مجموع 920/ 92 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه علی آباد آقای رحمت ا... نوروزی با كسب 520 /38 رأی از مجموع 030 /78 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه فلاورجان آقای سید ناصر موسوی لارگانی با كسب 801 /83 رأی از مجموع 496/ 106 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه سراب خانم مهناز بهمنی با كسب 038 /31 رأی از مجموع 754 /66 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان آقای حبیب آقا جری با كسب 102 /43 رأی از مجموع 197/ 143 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه بابل آقایان علی اكبر ناصری با كسب 711/ 103 رأی و حسین نیاز آذری با كسب 384/ 83 رأی از مجموع 068/ 231 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه مشگین شهر آقای یونس اسدی با كسب 107/ 26 رأی از مجموع 648 /80 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه ایرانشهر آقای محمد سعید اربابی با كسب 713/ 57 رأی از مجموع 181/ 214 آرای صحیح مأخوذه.

لازم به ذكر است با توجه به نتایج جدید اعلام شده، تعداد كل منتخبین كه تا این ساعت موفق به كسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 35 نفر می رسد.

همچنین اسامی منتخبانی كه تا این ساعت به مرحله دوم انتخابات راه یافته اند، به شرح زیر است:

در حوزه انتخابیه آباده، بوانات و خرم بید آقایان علی اصغر عزیز خانی با كسب 439 /20 رأی و رحیم زارع با كسب 468 /14 رأی از مجموع 361/ 102 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان آقایان كاظم سپاسی آشتیانی با كسب 567 /11 رأی و عباس صالحی با كسب 231/ 11 رأی از مجموع 133/ 49 آرای صحیح مأخوذه.

در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر و آبدانان آقایان علی محمد احمدی با كسب 039 /21 رأی و امین دوست محمدی با كسب 081/ 16 رأی از مجموع 798/ 103 آرای صحیح مأخوذه.

اسامی 19 نفر دیگر از منتخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت 14 بعدازظهر شنبه موفق به كسب اكثریت حداقل یك چهارم آرای صحیح در حوزه انتخابیه خود شده اند، به شرح زیر است:

* بروجن، امیرعباس سلطانی، با كسب 24 هزارو 465 رای از مجموع 67 هزارو 171 آرا صحیح ماخوذه

* دشتی و تنگستان، سید محمد مهدی پور فاطمی، با كسب 29 هزارو 990 رای از مجموع 84 هزارو 898 آرای صحیح ماخوذه

* نائین، خور و بیابانك ، سید حمیدرضا طباطبایی نایینی، با كسب 13 هزارو 287 رای از مجموع 35 هزار و 250 آرای صحیح ماخوذه

* نهاوند، مهدی سنایی، با كسب 40 هزار و 542 رای از مجموع 94 هزارو 385 آرای صحیح ماخوذ

* بیرجند و درمیان، سید محمد باقر عبادی، با كسب 65 هزار و 342 رای از مجموع 155 هزارو 343 آرای صحیح ماخوذه

* لامرد و مهر، سید موسی موسوی، با كسب 30 هزارو 260 رای از مجموع 79 هزارو 654 آرای صحیح ماخوذه

* بوئین زهرا، روح الله عباس پور، با كسب 37 هزارو 444 رای از مجموع 82 هزارو 125 آرای صحیح ماخوذه

* بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، موسی غضنفرآبادی، با كسب 94 هزار و 310 رای از مجموع 140 هزارو 446 آرای صحیح ماخوذه

* بوشهر، گناوه و دیلم، عبدالكریم جمیری، با كسب 47 هزار و 538 رای از مجموع 122 هزارو 407 آرای صحیح ماخوذه

*درگز، حسین محمدزاده، با كسب 19 هزارو 168 رای از مجموع 37 هزار و 138 آرای صحیح ماخوذه

* استهبان و نی ریز، محمد سقایی، با 40 هزار و 572 رای از مجموع 97 هزارو 279 آرای صحیح ماخوذه

*مراغه و عجب شیر، مهدی دواتگری، با كسب 92 هزار و 215 رای از مجموع 152 هزار و 785 آرای صحیح ماخوذه

* گلپایگان و خوانسار، سید محمد حسین میرمحمدی، با كسب 14 هزارو 365 رای از مجموع 46 هزار و 232 آرای صحیح ماخوذه

* اسفراین، هادی قوامی، با كسب 34 هزار و 962 رای از مجموع 69 هزارو 392 آرای صحیح ماخوذه

* شیروان، عبدالرضا عزیزی، با كسب 38 هزار و 811 رای از مجموع 73 هزار و 929 آرای صحیح ماخوذه

* چابهار، کنارك و نیك شهر، یعقوب جدگال، با كسب 63 هزارو 452 رای از مجموع 157 هزارو 644 آرای صحیح ماخوذه

*كرمان وراور، محمدمهدی زاهدی، با كسب 150 هزار و 825 رای و محمدرضا پورابراهیمی داورانی، با كسب 102 هزار و 748 رای از مجموع 279 هزارو 977 آرای صحیح ماخوذه

* ملایر، علی نعمت چهاردولی، با كسب 44 هزارو 829 رای از مجموع 122 هزارو 350 آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آرا شده و حسن ونایی، با كسب 28 هزارو 361 و احمد آریایی نژاد، با كسب 28 هزارو 303 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.


نتایج 12 حوزه انتخابیه دیگر كه تا ساعت 16 روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1390 نتایج آنها اعلام گردیده، بدین شرح می باشد:

 در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه آقای مراد هاشم زهی با كسب 534/ 14 رأی از مجموع 469/ 54 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

در حوزه انتخابیه بهار و كبودرآهنگ آقای محمد علی پور مختاربا كسب 892/ 45 رأی از مجموع 739/ 136 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

 در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد آقای عبدالوحید فیاضی با كسب 680/ 56 رأی از مجموع 557/119 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

 در حوزه انتخابیه فومن و شفت آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی با كسب 379/ 47 رأی از مجموع 455/ 100 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

 در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونكنار آقای مقداد نجف نژاد با كسب 388/ 48 رأی از مجموع 032 /99 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

 در حوزه انتخابیه ساری ومیاندرود آقایان محمد دامادی با كسب 731/ 93 رأی و سید رمضان شجاعی كیاسری با كسب 174/ 62 رأی از مجموع 480/ 234 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

 در حوزه انتخابیه زاهدان آقایان حسینعلی شهریاری با كسب 601/ 110 رأی و ناصر كاشانی با كسب 065 /81 رأی از مجموع 621/ 215 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

 در حوزه انتخابیه بستان آباد آقای غلامرضا نوری قزلجه با كسب 203/ 17 رأی از مجموع 598 /56 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج آقای هادی شوشتری با كسب 172/ 47 رأی از مجموع 397 /109 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

 در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا آقای سید علی طاهری با كسب 501/ 74 رأی از مجموع 534 /244 آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و آقایان عبدالحسین ناصری با كسب 223 /50 و عیسی امامی با كسب 312/ 43 به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

در حوزه انتخابیه همدان و فامنین آقای امیر خجسته با كسب 120/ 83 رأی از مجموع 746/ 247 آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و آقایان سید محمد كاظم حجازی با كسب 819/56 و ابراهیم كارخانه با كسب 589/53 به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

 در حوزه انتخابیه آبادان آقای جواد سعدون زاده با كسب 538/ 27 رأی از مجموع 552/ 102 آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و آقایان محمد سعید انصاری با كسب 792/ 24 و سید حسن دهدشتی با كسب 510/ 24 و غلامرضا شرفی با كسب 175/ 21 و جلیل مختار با كسب 626/ 20 به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

 در حوزه انتخابیه دورود و ازنا آقایان حسین گودرزی با كسب 482/ 16 رأی و عباس قائید رحمت با كسب 147/ 16 رأی از مجموع 964 /109 آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

در حوزه انتخابیه بافت، رابر وارزوئیه آقای علیرضا منظری توكلی با كسب 279/44 رأی از مجموع 451/83 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.
در حوزه انتخابیه شازند آقای قاسم عزیزی با كسب 978/21 رأی از مجموع 384/61 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند .
در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره آقای مؤید حسینی صدر با كسب 149/78 رأی از مجموع 446/180 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.
در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار آقای حبیب برومند داشقاپو با كسب 416/43 رأی از مجموع 863/119 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

5- در حوزه انتخابیه یزد و صدوق آقای محمد صالح جوكار با كسب 401/79 رأی از مجموع 373/193 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

6- در حوزه انتخابیه ورزقان آقای الهویردی دهقانی با كسب 575/17 رأی از مجموع 832/31 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

7- در حوزه انتخابیه سلماس آقای علی اكبر آقایی مغانجوقی با كسب 026/42 رأی از مجموع 264/94 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

8- در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت آقای نبی اله احمدی با كسب 478/60 رأی از مجموع 994/128 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.
9- در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد آقای مفید كیائی نژاد با كسب 183/42 رأی از مجموع 253/139 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.
10- در حوزه انتخابیه كوهدشت آقای الهیار ملكشاهی با كسب 088/47 رأی از مجموع 831/113 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.
11- در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش های احمدآباد و رضویه آقای احمد سجادی با كسب 884/38 رأی از مجموع 140/133 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

12- در حوزه انتخابیه كاشان و آران و بیدگل آقای عباسعلی منصوری با كسب 196/49 رأی از مجموع 504/171 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

13- در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان آقای علیرضا سلیمی با كسب 525/17 رأی از مجموع 528/38 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

14- در حوزه انتخابیه رباط كریم و بهارستان آقای ابراهیم نكو با كسب 601/69 رأی از مجموع 516/199 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

15- در حوزه انتخابیه آمل آقای عزت ا... یوسفیان با كسب 377/88 رأی از مجموع 168/169 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

1 در حوزه انتخابیه لنگرود آقای مهرداد بائوج لاهوتی با كسب 902/22 رأی از مجموع 670/70 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه كاشمر آقای محمد اسماعیل نیاء با كسب 505/61 رأی از مجموع 200/149 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر و چادگان آقای محمد علی اسفنانی با كسب 693/34 رأی از مجموع 918/87 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه رزن آقای عطاء اله سلطانی صبور با كسب 096/29 رأی از مجموع 340/58 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه گنبدكاووس آقای سلیمان عباسی با كسب 402/47 رأی از مجموع 325/151 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد آقای حسین گروسی با كسب 196/105 رأی از مجموع 377/348 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان،جاجرم و گرمه آقایان موسی الرضا ثروتی با كسب 532/109 رأی و قاسم جعفری با كسب 710/64 از مجموع 233/229 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه زابل،زهك و هیرمند آقایان سید باقر حسینی با كسب 267/64 رأی و رضا نجفی با كسب 844/46 از مجموع 672/178 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

در حوزه انتخابیه كردكوی، تركمن، بندرگز و گمیشان آقای محمد جواد نظری مهر با كسب 924/38 رأی از مجموع 901/143 آرای صحیح مأخوذه .
  در حوزه انتخابیه رودسر و املش آقای محمد مهدی رهبری با كسب 035/43 رأی از مجموع 643/110 آرای صحیح مأخوذه .

در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه ولات آقای ابوالقاسم خسروی سهل آبادی با كسب 074/82 رأی از مجموع 293/148 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزكوه آقای شاهرخ رامین با كسب 760/17 رأی از مجموع 996/63 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه بندر لنگه،بستك و پارسیان آقای احمد جباری با كسب 764/52 رأی از مجموع 609/103 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهكل آقای ایرج ندیمی با كسب 860/33 رأی از مجموع 336/100 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه میناب،رودان،جاسك، سیریك و بشاگرد آقای سید عبدالكریم هاشمی نخل ابراهیمی با كسب 318/101 رأی از مجموع 558/224 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه دیر، كنگان و جم آقای موسی احمدی با كسب 576/34 رأی از مجموع 721/99 آرای صحیح مأخوذه .

در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیكش، كلاله ومراوه تپه آقای عبدالكریم رجبی با كسب 500/47 رأی از مجموع 757/160 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه شوش آقای سید راضی نوری با كسب 117/65 رأی از مجموع 367/97 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه سراوان وسیب و سوران و زابلی آقای هدایت اله میر مرادزهی با كسب 713/52 رأی از مجموع 755/118 آرای صحیح مأخوذه .

در حوزه انتخابیه پاكدشت آقای فرهاد بشیری با كسب 858/49 رأی از مجموع 562/95 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه بهشهر، نكا و گلوگاه آقای احمدعلی مقیمی با كسب 822/57 رأی از مجموع 202/157 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند آقای سید محمد سادات ابراهیمی با كسب 536/43 رأی از مجموع 658/121 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه شاهین شهر ومیمه /برخوار آقای حسینعلی حاجی دلیگانی با كسب 807/56 رأی از مجموع 491/110 آرای صحیح مأخوذه .
در حوزه انتخابیه كنگاور، صحنه ، هرسین ،بیستون و دینور آقای وحید احمدی با كسب 090/33 رأی از مجموع 196/126 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه ورامین - پیشوا آقای سید حسین نقوی حسینی با كسب 540/84 رأی از مجموع 863/180 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه ماهنشان، انگوران ، ایجرود و دهستانهای بوغداكندی و قلتوق آقای رضا عبدالهی با كسب 459/19 رأی از مجموع 240/46 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه ارومیه آقایان نادر قاضی پور با كسب 903/192 رأی و عابد فتاحی با كسب 978/114 رأی و جواد جهانگیر زاده با كسب 133/108 و از مجموع 279/390 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه زنجان و طارم آقایان محمد اسماعیلی با كسب 614/89 رأی و محسن علیمردانی با كسب 478/62 رأی و از مجموع 073/203 آرای صحیح مأخوذه.

  در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان آقای حامد قادر مرزی با كسب 723/28 رأی و از مجموع 940/96 آرای صحیح مأخوذه.

  در حوزه انتخابیه خرمشهر آقای عبدالله سامری با كسب 962/24 رأی و از مجموع 740/59 آرای صحیح مأخوذه.

  در حوزه انتخابیه لردگان آقای محمد جلیل سرقلعه با كسب 269/28 رأی از مجموع 460/112 آرای صحیح مأخوذه .
  در حوزه انتخابیه اردستان آقای احمد بخشایش اردستانی با كسب 883/10 رأی از مجموع 153/27 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر آقای نعمت اله منوچهری با كسب 602/21 رأی از مجموع 814/82 آرای صحیح مأخوذه .
  در حوزه انتخابیه نجف آبادو تیران و كرون آقای ابوالفضل ابوترابی با كسب 075/66 رأی از مجموع 130/137 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی آقای كاظم جلالی با كسب 331/71 رأی از مجموع 263/115 آرای صحیح مأخوذه .

  در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو آقای علی جلیلیان با كسب 357/43رأی از مجموع 312/114 آرای صحیح مأخوذه .

29- در حوزه انتخابیه چناران و بینالود( طرقبه و شاندیز) آقای محمد دهقانی نقندر با كسب 486/54 رأی از مجموع 988/94 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.
30- در حوزه انتخابیه بندر انزلی آقای حسن خسته بند با كسب 164/22 رأی از مجموع 214/43 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.
  در حوزه انتخابیه اهر و هریس آقای عباس فلاحی بابا جان با كسب 848/40 رأی از مجموع 028/110 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

در حوزه انتخابیه نطنز و قمصر آقای محمد فیروزی با كسب 956/12 رأی از مجموع 441/32 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه الیگودرز آقای محمد تقی توكلی با كسب 237/23 رأی از مجموع 492/63 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

در حوزه انتخابیه بیجار آقای سید محمد بیاتیان با كسب 588/19 رأی از مجموع 342/48 آرای صحیح مأخوذه حائز اكثریت لازم گردیدند.

  در حوزه انتخابیه ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران وملكشاهی آقایان فریدون همتی با كسب 845/41 رأی و احمد شوهانی با كسب 331/39 رأی و داریوش قنبری با كسب 280/31 و علی اكبر متین با كسب 752/30 از مجموع 407/216 آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

لازم به ذكر است با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع 126 حوزه انتخابیه، تعداد كل منتخبین كه تا این ساعت موفق به كسب حداقل یك چهارم آراء حوزه انتخابیه درمرحله اول انتخابات گردیده اند به 131 نفر می رسد.

نتایج ‌٢٢حوزه انتخابیه دیگر تا ساعت ‌٩ صبح روز یكشنبه، ‌١٤ اسفند ماه ‌١٣٩٠ نتایج آنها اعلام گردیده است، با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع ‌١٦٠ حوزه انتخابیه، تعداد كل منتخبین كه تا این ساعت موفق به كسب حداقل یك چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به ‌١٦٣ نفر رسید.

نتایج این حوزه‌ها به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه شبستر، علی علی‌لو با كسب ‌١٦ هزار و ‌٢١٤ رأی از مجموع ‌٥٩ هزار و ‌٤٠٤ آرای صحیح مأخوذه .

حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تكاب، روح الله بیگی ئیلانلو با كسب ‌٧٩ هزار و ‌٢٦٠ رأی و مهدی عیسی زاده با كسب ‌٧٥ هزار و ‌٤٨١ از مجموع ‌٧٨٣ هزارو ‌٢٢٣ آرای صحیح مأخوذه .

حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت رسول خضری با كسب ‌٤٢ هزار و ‌٨٤٠ رأی از مجموع ‌٩٦ هزار و ‌٤٥٦ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه خلخال و كوثر، جلیل جعفری با كسب ‌٢٣ هزار و ‌٧٤٥ رأی از مجموع ‌٥٨ هزار و ‌٤٢٢آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب، محمدرضا محسنی ثانی با كسب ‌٥٣ هزار و ‌٤ رأی و رمضانعلی سبحانی‌فر با كسب ‌٥٢ هزار و ‌٩٣٣ رأی از مجموع ‌٢٠٩ هزار و ‌٥٩١ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، محمد مهدی برومندی با كسب ‌٦٤ هزار و ‌٥٧ رای از مجموع ‌١٩٠ هزار و ‌٨٣٦ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر، شهباز حسن‌پور با كسب ‌٦٩ هزار و ‌٢٦ رای از مجموع ‌١٣٨ هزار و ‌٢٠٤ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سقز و بانه، محسن بیگلری با كسب ‌٤٤ هزار و ‌٤٢٧ رأی از مجموع ‌١٢٣ هزار و ‌٢٥ رای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سروستان، كوار و خرامه، داریوش اسمعیلی با كسب ‌٣٥ هزار و ‌٥٦٣ رأی از مجموع ‌٩٩ هزار و ‌٤١٥ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه جهرم، محمدرضا رضایی كوچی با كسب ‌٥٣ هزار و ‌٥٧٥ رأی از مجموع ‌٩٨ هزار و ‌٨١٦آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین منصور حقیقت‌پور با كسب ‌١٠٣ هزار و ‌٢٦٨ رأی و كمال الدین پیرمؤذن با كسب ‌٩٠ هزار و ‌٦٣٤ از مجموع ‌٢٥٦ هزار و ‌٢٨٩ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و مصطفی افضلی‌فرد با كسب ‌٤٦ هزار و ‌٧٨٤ و سید كاظم موسوی با كسب ‌٤٥ هزار و ‌٧٢٣ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه سمیرم، مسعود پیرمرادیان با كسب ‌١٠ هزار و ‌٧٤٦ رأی و بهروز جعفری با كسب ‌٩ هزار و ‌٣٤٢ رأی از مجموع ‌٤٣ هزار و ‌٧٤٦ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره، ایرج عبدی با كسب ‌٦٧ هزار و ‌٥٦٢ رأی از مجموع ‌٢٤٩ هزار و ‌٨٦٥آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و ابراهیم آقا محمدی با كسب ‌٣٩ هزار و ‌٣٥٦ و محمدرضا ملكشاهی‌راد با كسب ‌٣٥ هزار و ‌٩٢٠ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه كرمانشاه، عبدالرضا مصری با كسب ‌١٤٤ هزار و ‌٦٥ رأی و سید سعید حیدری طیب با كسب ‌١١٨ هزار و ‌٦٤٤ رأی از مجموع ‌٣٤١ هزار و ‌٤٨ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و جهانبخش امینی با كسب ‌٧٦ هزار و ‌١٧١و محمد رزم با كسب ‌٦٥ هزار و ‌٢٢٢ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه مهریز و بافق و ابركوه و خاتم و بهاباد، دخیل عباس زارع زاده مهریزی با كسب ‌٢٤ هزار و ‌٢ رأی و كاظم فرهمند با كسب ‌٢٣ هزار و ‌٤١٩ رأی از مجموع ‌٩٩ هزار و ‌٢١٩ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه، ناصر صالحی نسب با كسب ‌١٥ هزار و ‌٢٣٤ رأی و هاشم سواری با كسب ‌١٣ هزار و ‌٤٠١ رأی از مجموع ‌٧٣ هزار و ‌٤٢٨ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه تویسركان، مرتضی فضلعلی با كسب ‌٩ هزار و ‌١٣٦ رأی و كاظم سلیمی با كسب ‌٦ هزارو ‌٣٧٤ رأی از مجموع ‌٦٠ هزار و ‌٦٣ رای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه اهواز و باوی، سید شریف حسینی با كسب ‌٢٠٩ هزار و ‌٨٨٠ رأی از مجموع ‌٤٥٧ هزارو ‌١٠٨ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و سید شكرخدا موسوی با كسب ‌٩٨ هزار و ‌٩٨٣ و شبیب جویجری با كسب ‌٩٨ هزارو ‌٩٠٩ و ناصر سودانی با كسب ‌٩٢ هزار و ‌٧١٤ و محمد جعفر فلسفی با كسب ‌٨٤ هزار و ‌٤٦ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه ایذه و باغملك، حجت الله درویش پور با كسب ‌٣٨ هزار و ‌٩٨٠ رأی و سید هادی طباطبائی با كسب ‌٢٩ هزار و ‌١٣٨ رأی از مجموع ‌١٥٦ هزار و ‌٢٠٥ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه پلدختر، علی كائیدی با كسب ‌١١ هزار و ‌٩١٩ رأی و سید حمیدرضا كاظمی با كسب ‌١٠ هزار و ‌٧١٥ رأی از مجموع ‌٥١ هزار و ‌٨٩٥ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه رشت، حسن تأمینی لیچائی با كسب ‌٨٠ هزار و ‌١٩٢ رأی از مجموع ‌٢٦٥ هزار و ‌٦١٦ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و جبار كوچكی نژاد ارم ساداتی با كسب ‌٥٧ هزار ‌١٨٢ و سید علی آقازاده دافساری با كسب ‌٥١ هزار و ‌٣٤٧ و غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی با كسب ‌٤٨ هزار و ‌١٤١ و نظر علی علیزاده با كسب ‌٣٣ هزار و ‌٢٧٣ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه اردل، فارسان، كوهرنگ و كیار ، حمیدرضا عزیزی فارسانی با كسب ‌٣٦ هزار و ‌١٦٠ رأی و علی یوسف پور با كسب ‌٣٥ هزار و ‌٥٧٥ رأی از مجموع ‌١٤٩ هزار و ‌٢٦٩ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

**حوزه انتخابیه دیر، كنگان و جم، موسی احمدی با كسب ‌‌٣٤ هزار و ‌‌٥٧٦ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٧٢١ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه كهگیلویه، بهمئی و چرام، سیدعلی محمد بزرگواری با كسب ‌‌٦٢ هزار و ‌‌٤٩٧ رای از مجموع ‌‌١٢٣ هزار و ‌‌٢٦٨ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد، فرج‌الله عارفی با كسب ‌‌٥٨ هزار و ‌‌١١٥ رای از مجموع ‌‌١٥٦ هزار و ‌‌٤٨٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه شهر بابك،‌ حسین فتاحی با كسب ‌‌٢٥ هزار و ‌‌٢٨٧ رای از مجموع ‌‌٤٤ هزار و ‌‌٢٨٢ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه زرند و كوهبنان حسین امیری خامكانی با كسب ‌‌٣٤ هزار و ‌‌٩٩٨ رای از مجموع ‌‌٧٩ هزار و ‌‌٦٨٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه اراك، كمیجان و خنداب، محمدحسن آصفری با كسب ‌‌٨٥ هزار و ‌‌٨٥ رای و عباس رجایی با كسب ‌‌٦٥ هزار و ‌‌٣٨ رای از مجموع ‌‌٢٣٦ هزار و ‌‌٧١٤ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه اندیمشك سیدعیسی دارایی با كسب ‌‌٦٣ هزار و ‌‌٢١١ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٨٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر،‌ رضا صابری با كسب ‌‌٣٢ هزار و ‌‌٥١٤ رای از مجموع ‌‌٩٢ هزار و ‌‌٦٢٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، اندیكا و هفتكل، اسماعیل جلیلی با كسب ‌‌٢٨ هزار و ‌‌٧٥٧ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٧ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد، امید كریمیان با كسب ‌‌٢٩ هزار و ‌‌٤٨٠ رای از مجموع ‌‌٧٨ هزار و ‌‌٨٩٨ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه، شهلا میركلوبیات با كسب ‌‌٤١ هزار و ‌‌٣٧٥ رای از مجموع ‌‌١١٤ هزار و ‌‌٨٦ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه بروجرد، علاءالدین بروجردی با كسب ‌‌٤١ هزار و ‌‌١٥٣ رای از مجموع ‌‌١٢٨هزار و ‌‌٥٩٧ آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط كسب اكثریت حداقل یك چهارم آراء شده و هادی مقدسی با كسب ‌‌٣٠ هزار و ‌‌٤٦ رای و بهرام بیرانوند با كسب ‌‌٢٩ هزار و ‌‌٩٦٥ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

نتایج آرای ‌١٤ حوزه انتخابیه دیگر اعلام شد كه با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع ‌١٧٣ حوزه‌ انتخابیه تعداد كل منتخبین كه تا این ساعت موفق به كسب حداقل یك چهارم آراء در حوزه‌ انتخابیه در مرحله اول انتخابات شدند به ‌١٧٥ نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) نتایج این حوزه‌ها بدین شرح است:‌

حوزه انتخابیه قصر شیرین، سر پل ذهاب و گیلانغرب، فتح‌الله حسینی با كسب ‌٢٥ هزار و ‌٣١٠ رای از مجموع صد هزار و ‌٧٧٣ آرای صحیح ماخوذه.


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390
برچسب ها : آخرین نتایج رسمی و غیر رسمی از شمارش آرا در سراسر کشور،