تبلیغات
پرواز تا نور - حجاب ، حق الله است یا حق الناس؟

آیت‌الله جوادی آملی :
حجاب ، حق الله است یا حق الناس؟

«قرآن كریم وقتی درباره حجاب سخن می‏گوید، می‏فرماید حجاب عبارت است از احترام‌گزاردن و حرمت قائل شدن برای زن كه نامحرمان او را از دید حیوانی ننگرند؛ لذا نظر كردن به زنان غیر مسلمان را بدون قصد تباهی جایز می‏داند.

شبه ه‏ای كه در ذهنیت بعضی افراد هست، این است كه خیال می‏كنند حجاب برای زن محدودیت و حصاری است كه خانواده و وابستگی به شوهر برای او ایجاد كرده است و بنا بر این، حجاب را نشانه ضعف و محدودیت زن می‌دانند.

راه حل این شبهه و تبیین حجاب در بینش قرآن كریم این است كه زن باید كاملا درك كند، حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف‏ نظر كردم.

حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم.

حجاب زن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند.

حجاب زن، حقی الهی است؛ لذا می‏بینید در جهان غرب و كشورهایی كه به قانون غربی مبتلا هستند اگر زن همسرداری آلوده شد و همسرش رضایت داد، قوانین آنها پرونده را مختومه اعلام می‏كند اما در اسلام این چنین نیست.

حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد، نه شوهر و نه ویژه برادر و فرزندانش است.

همه اینها اگر رضایت بدهند، قرآن راضی نخواهد بود چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق‏ الله مطرح است و خدای سبحان، زن را با سرمایه عاطفه آفرید كه معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد.

اگر جامعه‏ای این درس رقت و عاطفه را ترك كرد و به دنبال غریزه و شهوت رفت، به همان فسادی مبتلا می‏شود كه در غرب ظهور كرده است. بنا بر این كسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم.

از اینكه قرآن كریم می‏گوید هر گروهی، اگر راضی هم باشند، شما حد الهی را در برابر آلودگی اجرا كنید، معلوم می‏شود عصمت زن، حق‏ الله است و به هیچ كسی ارتباط ندارد.

قهرا همه اعضای خانواده و اعضای جامعه و خصوصا خود زن، امین امانت الهی هستند.

زن به عنوان امین حق‏ الله از نظر قرآن مطرح است یعنی این مقام را و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان كه حق خود اوست، به زن داده و فرموده این حق مرا تو به عنوان امانت حفظ كن.

آنگاه جامعه به صورتی در می‏آید كه شما در ایران می‏بینید. جهان در برابر ایران خضوع كرده است زیرا در مساله جنگ تا آخرین لحظه، صبر كرد و كاری كه بر خلاف عاطفه و رقت و رافت و رحمت باشد، انجام نداد.

با این كه دشمنان او از آغاز، حمله به مناطق مسكونی، كشتار بی‌رحمانه بی‏گناهان و غیر نظامی‏ها را مشروع كردند.

جامعه‏ ای كه قرآن بر آن حاكم است، جامعه عاطفه است و سرش این است كه نیمی از امور جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند و آن مادران هستند.

چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم اصول خانواده درس رافت و رقت می‏دهد و رافت و رقت در همه مسائل كارساز است.

بنا بر این در هر بخشی و هر بعدی از ابعاد برای سیر به مدارج كمال بین زن و مرد تفاوتی نیست، منتها باید اندیشه‏ها قرآن‏گونه باشد یعنی همان‌گونه كه قرآن بین كمال و حجاب و اندیشه و عفاف جمع كرد، ما نیز در نظام اسلامی بین كتاب و حجاب جمع كنیم. یعنی عظمت زن در این است كه:

«أن لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال؛ نبینند مردان نامحرم را و مردان نیز آنان را نبینند.»

اگر كسی از تشخیص اصول ارزشی عاجز باشد، ممكن است ـ معاذالله ـ حجاب را یك بند بنداند و حال اینكه قرآن كریم وقتی مساله لزوم حجاب را بازگو می‏كند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان می‏فرماید:

«ذلك أدنی أن یعرفن فلا یؤذین؛ برای اینكه شناخته نشوند و مورد اذیت واقع نشوند.» چرا كه آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند.

بر اساس مطالب ذكر شده، مرد و زن در معیارهای اصلی همتا هستند و یك سلسله مسئولیت‏های اجرایی برای مرد است كه اگر انجام ندهد باید وزر آن را تحمل كند، بنابراین نتیجه می‏گیریم كه اولا آن تهمت‏هایی كه به اسلام زده و می‏گویند كه اسلام نیمی از جامعه را از بسیاری از حقوق محروم كرده است، نارواست.

ثانیا این تعصبات و رسوم جاهلی كه از دیرباز در فرهنگ جوامع اسلامی رواج پیدا كرده است كه از زن به عنوان مظهر ضعف و زبونی یاد می‏كنند، باید زدوده شود.

ثالثا اگر كسی احساس می‏كند كه زن نباید از علوم و مسائل تربیتی و مانند آن كه خدمات قابل عرضه‏ای به جامعه ارائه می‏دهد استفاده كند، باید از این اعتقاد صرف‏ نظر كند و علاقه‏مند باشد زن همتای مرد در این علوم و معارف بار یابد و به جامعه خدمت كند مگر جایی كه به طور استثنا وظیفه مرد قرار گرفته است.

رابعا جمله «عاشروهن بالمعروف» اختصاصی به مسائل داخل منزل ندارد، بلكه در كل جامعه هم جاری است و مساله پنجم این است كه زن در مقابل مرد، غیر از زن در مقابل شوهر است یعنی زن در مقابل شوهر باید تمكین كند اما زن در مقابل جامعه، مثل فردی از افراد جامعه است و این چنین نیست كه باید اطاعت كند و در مسائل خانوادگی هم می‌بینیم كه گاهی زن قوام و قیوم است و مرد باید اطاعت كند، همچنانكه پسر باید از مادر اطاعت كند ولو در حد بالایی از تخصص‏های علمی باشد.

در پایان گرچه هنوز شبهاتی در مساله برابری زن و مرد قابل طرح است لیكن با توجه به اصول كلی یاد شده و آشنایی با خطوط اصیل نظام ارزشی در اسلام و تبیین محور سعادت و شقاوت، پاسخ آنها روشن خواهد بود.»


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390