تبلیغات
پرواز تا نور - انتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات


انتخاب مجدد دكتر صدر به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی 


انتخاب تاریخی و قاطعانه دكتر موید حسینی صدر به عنوان وكیل مردم در مجلس شورای اسلامی


تعداد کل آرای ماخوذه: 180446 رای

دکتر صدر: 78149

کریم نژاد:25240

ایوبی:21591

محمدلو:16651

صمدزاده:14971

شریف:12510

ناصرزاده:9362

کاظمی:1211

زینالی:592

خیرجو:169


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390
برچسب ها : انتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات،