تبلیغات
پرواز تا نور - قرآن درمانی و تاثیر سحرانگیز آن

    قرآن، دوای دردها

قرآن، نسخه ای كه حقیقت آن، اقیانوسی است بیكران كه رسیدن به اعماقش جز برای ائمه هدی علیهم السلام میسر نیست و غیر از معصومین كسی را توان دست یابی به كنه و ذات این كتاب آسمانی و آیاتش نمی باشد.
آنچنان شفا و آرامشی در نهاد این تحفه آسمانی نهفته است كه آفریننده اش خود درباره آن چنین می گوید:

و ما آنچه از قرآن فرستادیم، شفاء و رحمت برای اهل ایمان است» (الاسراء 82)
    قرآن برای مراتب تكامل بشر روشهای خاصی دارد. آنان كه بر سر سفره علم و هدایت ائمه معصومین علیهم السلام، این حاملان قرآن قرار می گیرند می توانند این روشهای خاص قرآن را در زندگی خود پیاده كنند و روح و روان و جسم و جان خود را با قرآن سیراب نمایند.
    امیرالمومنین (ع) می فرمایند: «درمان تمام دردها در قرآن وجود دارد، قسم به آن كسی كه پیامبر را برانگیخت و خاندانش را گرامی داشت درمان سوختن، غرق شدن، دزد، گریختن حیوانی از صاحبش، یا گمشده ای ، یابنده فراری، همه و همه درمانش در قرآن است، از آن بپرسید تا از قرآن جواب دهم.»
    همچنین پیامبر (ص) فرمودند: هر كس درمانش را از قرآن كریم نگیرد خداوند او را شفا نمی دهد. و فرمودند كه هر كس با اعتقاد كامل، سوره حمد را بر مرده بخواند هر آینده زنده خواهد شد.
    امام باقر علیه السلام نیز می فرمایند: فی القرآن شفاء من كل داء (درمان هر دردی در قرآن كریم وجود دارد.)


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : جمعه 6 آبان 1390
برچسب ها : قرآن، دوای دردها، قرآن درمانی و تاثیر سحرانگیز آن،