تبلیغات
پرواز تا نور - جلوه های درمانی قرآن کریم


درحوزه علوم بشری، پزشکی، سرآمد همه دانش هاست چرا که فلسفه ی سایرعلوم بهره وری انسان از مواهب زندگی است واین هدف جز در پرتو سلامت جسم و جان میسر نیست . از این رو امام محمدباقر علیه السلام می فرماید :

" بدان که نه هیچ دانشی چون جستن سلامت است ونه هیچ سلامتی چون سلامت دل"(تحف العقول ص 286)

فلسفه احکام و قوانین اسلامی، تکامل مادی ومعنوی جامعه انسانی است، از نگاه اسلام، بزرگترین نعمت الهی، سلامت جسم و بزرگتر از آن سلامت جان است. مسئله این است که اگر اسلام تکامل و سعادت انسان را هدف خود قرار داده، برای مبارزه با بیماری ها و تامین سلامت جامعه چه برنامه ای دارد؟

بررسی متون اسلامی به روشنی نشان می دهد که یکی از اهداف مهم احکام اسلامی طب است. خداوند متعال، تصریح می کند که قرآن و برنامه نورانی و حیات بخش آن، جامعه را به سوی سلامت سوق می دهد.

"یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام"(مائده آیه 16)

"خداوند، هر که را از خشنودی او پیروی کند، به وسیله آن(کتاب)به راه های سلامت، رهنمون می شود."

بدین سان انسان می تواند با پیوند با خدا و برنامه هایی که او برای زندگی بشر ارائه کرده، به بزرگترین نعمت الهی یعنی سلامت و در نهایت سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت دست یابد.


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : پنجشنبه 5 آبان 1390
برچسب ها : جلوه های درمانی قرآن کریم،