تبلیغات
پرواز تا نور - چگونه قرآن شفا بخش است؟

به نظر می رسد که تحقق شفا به وسیله ی قرآن از سه طریق امکان پذیر است:

تامین سلامت روان، تامین سلامت جسم و معرفی اصول طبی لازم برای حفظ تندرستی.

در این مقاله که به روش کتابخانه ای تدوین شده، سعی شده که با جستجو درآثار مختلف، سلامت جسم و روان ودرمان بیماری ها درخود آیات بررسی شود.

تامین سلامت روان

ما به عنوان یک مسلمان معتقد، آثار روانی آیات الهی را باور داشته و شاهد آن نیز بوده ایم طبق تعالیم قرآن کریم در انسان دو جریان روانی وجود دارد . یکی فطرت که منشا الهی داشته و طبق آیه " فطرت الله التی فطر الناس علیها" سرشت انسانها را تشکیل می دهد و دیگری غرایز نفسانی که از آنها تعبیربه نفس اماره شده و انسان را دعوت به بدی وپلیدی می کند. هریک ازاین دو جریان سعی دارد تا بر وجود انسان حاکمیت پیدا کند.

انسان سالم از نظر روان نیز کسی است که فطرتش بر او حاکم شده و نشانه ی بارز این حاکمیت آرامش درون است که قرآن از آن تعبیر به سکینه و اطمینان قلب می کند:

" هو الذی انزل السکینه فی قلوب المومنین"

(اوست آنکه فرستاد آرامش را در دل های مومنان)

و اما راه رسیدن به آرامش قلب که مقدمه ی سلامت روان است ، ذکر خدا به مفهوم او را در همه حال حاضر وناظر بر خود دیدن است:

" الا بذکر الله تطمئن القلوب"(رعد28)

( همانا با یاد خدا دل ها آرام گیرد.)

آرامش مومن نشانه ی انسجام عناصر روانی اوست و این آرامش در سایه ذکر به دست می آید. هر آنچه ذکر خداوند متعال باشد و باعث شود تا ما خود را در محضر ذات مقدسش بیابیم ، باعث حاکمیت فطرت و در نتیجه آرامش روان می شود وچه ذکری بالاتر از قرآن کریم که تعالیم درخشان آن و حتی صوت تلاوت آن، حضور دائم ما در محضر خداوند را گوشزد می کند.

تاثیرموسیقایی آوای قرآن کریم در کاهش درد و اضطراب

یکی از زیباترین، موزون ترین و روح انگیز ترین موسیقی ها، نغمه دلنشین وصوت فرح بخش قرآن کریم می باشد. با شکوه ترین بعد اعجاز زیبایی قرآن، همسازی با نغمه های دلنشین و آهنگ های وزین صوتی است.

درباره شفابخشی قرآن از جنبه علوم پزشکی برخی از محققین تاثیر قرآن بر انسان را در زمینه های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و به نتایج جالب و شگفت انگیزی دست یافته اند. آوای قرآن بعنوان یکی از

موسیقی ها ی آئینی متناسب با ساختار جامعه ما موزد توجه پژوهشگران جهت کاستن درد و اضطراب بیماران قرار گرفته و در این زمینه مطالعاتی انجام شده است. نتایج به دست آمده در تحقیق تجویدی 1377(تحت عنوان بررسی تاثیر قرآن بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی که بر روی 80 نفر انجام شد نتایج نشان داد که در گروه آزمون (40 نفر)که با استفاده از ضبط صوت و گوشی حداقل2بار هر بار به مدت 15 دقیقه قبل از عمل به آوای قرآن ( آیات 1تا 36 سوره مریم ) گوش دادند میزان کاهش اضطراب نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری بیشتر بوده است.

با توجه به مطالعات انجام شده پژوهشگران در مورد تاثیرآوای قرآن بعنوان یک روش غیر دارویی، کم هزینه، مفید جهت کاهش اضطراب و درد بیماران وبا عنایت به اصالت موسیقی قرائت قرآن و وسعت توجه عامه مردم به آن و تقدسی که بین جامعه دارد پیشنهاد می شود آوای قرآن کریم در قبل و بعد از اقدامات درمانی جهت کاهش اضطراب و تسکین در د مددجویان مورد استفاده قرار گیرد.


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : پنجشنبه 5 آبان 1390
برچسب ها : قرآن شفا بخش،